ตัวอย่างแบบฟอร์มการแจ้งโอนเงิน
(สามารถ Copy ข้อความ และนำไปกรอกที่ช่องด้านล่าง)

Order id หรือ ชื่อ-นามสกุล :: ....................
บัญชีที่โอนเข้า :: ....................
วันที่โอน :: ....................
เวลาโอน :: ....................
ยอดโอน :: ....................

 กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ตรงตามสลิป และกรอกให้ครบถ้วน
หลังจากนั้นสามารถติดตามการคอนเฟิร์มยอดเงินได้ทางเวบบอร์ด